Hieronder staat een selectie van artikelen en interviews.

21 juli 2021

Minder vergankelijkheid vraagt meer zelfzorg

Idee, juli 2021 Vergankelijkheid is minder vanzelfsprekend dan ooit. Met tal van medische mogelijkheden proberen we vergankelijkheid tegen te gaan. Overheidsingrijpen is onmisbaar om te zorgen dat medische behandelingen levenstijd in goede kwaliteit toevoegen. Bovendien is onverminderd aandacht nodig voor echte zelfzorg. Lees verder
15 april 2021

Preventie van ziekte vervreemdt mensen van zorg voor zichzelf

CDV, april 2021 Preventie van ziekten lijkt mooi, maar is in de praktijk een geïnstitutionaliseerde benadering door experts. Die vervreemdt mensen van zorg voor zichzelf en is contraproductief. De overheid kan beter bevorderen dat gezond leven iets is van de samenleving zelf. Lees verder
21 december 2017

Hoge urgentie om medisch-ethische vraagstukken te doordenken

CDV, december 2017 Ondanks een gewiekste bezweringsformule in het regeerakkoord is de urgentie onverminderd hoog om medisch-ethische vraagstukken te doordenken. Hoeveel ruimte krijgen onderzoekers bij het bepalen van welke menselijke eigenschappen wenselijk zijn en welke niet? Wordt het niet eens tijd dat het CDA zijn verlegenheid met dergelijke thema’s van zich afschudt? Lees verder
19 oktober 2017

D66 kan beter met wetsvoorstel betekenisvol leven komen

Reformatorisch Dagblad, 19 oktober 2017 Omdat een stervenswens sterk kan samenhangen met waarden, normen en omstandigheden, is het goed dat de nieuwe coalitie een brede discussie over waardig ouder worden wil faciliteren, betoogt Gerard Adelaar. Lees verder 
29 juli 2017

Meer kinderen krijgen helpt niet

Een betoog voor een hoger kindertal is een oproep tot het spelen van een piramidespel. Ook is het een pleidooi voor het uitbuiten van de aarde en de natuur. Voor velen betekent bevolkingsgroei bovendien een vrijheidsbeperking. Overbevolking komt aan onze smaak en onze indrukken van schoonheid. Nu al is het zo dat je om enkele minuten te fietsen zonder weer op een bebouwde kom te stuiten – niet zelden met weinig smaakvolle hoogbouw – een lage snelheid moet aanhouden. Lees verder:    
6 juli 2017

De mens is niet te verbeteren – interview

Katholiek Nieuwsblad, 7 juli 2017 door Sjoerd van Hoorn   Gerard Adelaar fileert in zijn boek De onverbeterlijke mens de hedendaagse neiging om levensvragen te medicaliseren. “Medicalisering maakt zowel vreugde als lijden onmogelijk.” Lees verder(pdf).
22 juni 2017

De toekomst van de zorg in Nederland

Ledenblad CDA, juni 2017 Behalve in een verzorgingsstaat leven wij in een medicaliseringsstaat. Kwamen zorguitgaven honderd jaar geleden nog niet voor in de statistieken, inmiddels beslaat de zorgbegroting 73,5 miljard euro waarvan 46,5 aan medische zorg. Evenals de verzorgingsstaat moet de medicaliseringsstaat omgevormd worden. Wat is medicalisering, wat zijn schaduwzijden en wat kan een christendemocratische benadering inhouden? Lees verder (pdf)
3 juni 2017

Medicalisering kent geen grens – interview

RD, 3 juni 2017 door Anca Boon Zijn de medische technieken die artsen kunnen benutten louter een zegen of kunnen de steeds verdergaande ontwikkelingen –onbewust en onbedoeld– ook schadelijk zijn? Die vraag werpt Gerard Adelaar op in ‘De onverbeterlijke mens. Reflecties op medicalisering’. Lees verder
29 april 2017

‘Lang leve het lijden’ – radiogesprek Nieuwsshow

Nieuwsshow, 29 april 2017, door Peter de Bie en Mieke van der Weij We zijn doorgeschoten in onze wens om lijden te voorkomen en zo lang mogelijk te leven. Dat zegt politicoloog Gerard Adelaar. Beluister het gesprek
25 april 2017

Niet lijden betekent niet leven – interview

Trouw, 25 april 2017 door Edwin Kreulen We zijn doorgeschoten in onze wens om niet te lijden en zo lang mogelijk te leven. Dat betoogt filosoof Gerard Adelaar in zijn boek dat vandaag verschijnt. De oprukkende Nederlandse arbo-wetgeving heeft ervoor gezorgd dat mensen steeds minder zware dingen hoeven te tillen. Dat is vooruitgang, zeggen velen. Tegelijkertijd zijn mensen de laatste decennia steeds vaker aan gewichten in de sportschool gaan hangen. Het is een paradox die Gerard Adelaar noemt in zijn boek ‘De onverbeterlijke mens’, dat vandaag verschijnt en waarin hij beschrijft hoe onze zucht naar perfectie en onsterfelijkheid ook de lol […]
1 april 2017

Actieve donorregistratie valt niet te verdedigen met christelijk sausje

Reformatorisch Dagblad, 1 april 2017 Het christelijk geloof voor het karretje spannen van verplichte donorregistratie, is veel te selectief en gaat voorbij aan fundamentele bezwaren, stelt Gerard Adelaar. Christelijke partijen moeten voorstander zijn van actieve donorregistratie, betogen prof. dr. G. van den Brink en B. de Jong (RD 29-3). Daarmee winkelen zij niet alleen selectief in het christelijk gedachtegoed, maar gaan zij ook voorbij aan enkele diepgaande bezwaren. Lees verder
23 maart 2017

Onder mom van menslievendheid wint eugenetica sluipend terrein

Trouw, 23 maart 2017 Is voorkomen beter dan genezen? Politicoloog Gerard Adelaar betwijfelt het. Preventie gaat er vanuit dat mensen bescherming nodig hebben tegen kwade invloeden zoals luchtvervuiling en ongezonde voeding. Men beschouwt die invloeden dus als gegeven. Dikwijls ontstaat alleen maar extra afhankelijkheid. Bovendien knaagt inzicht in ziekterisico’s aan de solidariteit. Lees verder 
2 maart 2016

Medische stand in de ban van maakbaarheid

Volkskrant, 2 maart 2016 De medicalisering van de voortplanting heeft lak aan het feit dat veel ouders liever zouden vasthouden aan het onverwachte en gegevene van het leven. Lees verder 
28 augustus 2015

Vaderschapsverlof moet echt veel langer

Trouw, 28 augustus 2015 Een verlenging van het vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen is veel te karig, vindt Gerard Adelaar. Lees verder 
17 augustus 2015

Foto’s maken de vakantie

NRC Next, 17 augustus 2015 Vakantie is de beloning voor de loonslavernij, en ook de bevestiging ervan, schrijft Gerard Adelaar. Lees verder 
13 februari 2015

Pas op met nieuwe ronde embryo-knutselen

Trouw, 13 februari 2015 Nieuwe medische technieken vinden vaak hun weg in de samenleving, betoogt politicoloog Gerard Adelaar. Maar levert dat een wenselijke samenleving op? Lees verder
26 november 2014

Wat is eigenlijk goed aan een langer leven als het niet ook een goed leven is?

Volkskrant, 26 november 2014 Het samenspel van medici en economen in de zorg bedreigt onze menselijkheid. Hoog tijd voor een tegenwicht van mensen die nadenken over het goede leven. Lees verder
1 april 2014

Het leven als hoogste goed

Christen Democratische Verkenningen, lente 2014 De fixatie op het leven heeft historische wortels. De achttiende-eeuwse liberale filosofie verhief de utiliteit al tot hoogste menselijke principe. Alleen de mens als maat van de dingen bleef over en wel in de optelsom van geluk, die bestaat uit het vermeerderen van plezier en het verminderen van pijn. De verknochtheid aan het leven leidt heden ten dage tot schrijnende maatschappelijke dilemma’s met betrekking tot de medische techniek en tot een toenemend onvermogen om de vraag naar betekenis te stellen. Lees verder
31 januari 2014

Bescherm mensheid tegen zichzelf

Reformatorisch Dagblad, 31 januari 2014 Ontwikkelingen in de medische wetenschap leiden uiteindelijk tot de afschaffing van de mens, vreest Gerard Adelaar. Traditioneel slaan mensen uit de reformatorische gezindte ontwikkelingen rondom abortus en euthanasie bekommerd gade. Zij zouden het vizier ook moeten richten op ontwikkelingen in zorg en medische techniek. Lees verder
27 december 2012

Het kabinet schrapt terecht het recht op langdurige zorg

Christen Democratische Verkenningen, winter 2012 Vanuit christendemocratisch perspectief is een recht op zorg vreemd. Lees verder
1 juli 2012

Gezondheidszorg: onbegrensde vraag, begrensde solidariteit

Christen Democratische Verkenningen, zomer 2012, met Raymond Gradus De almaar uitdijende vraag naar gezondheid en zorg enerzijds en schaarse middelen anderzijds zetten de solidariteit in de gezondheidszorg onder druk. Dit vraagt om een diepgaande bezinning op ons gezondheidsbegrip en de wijze waarop we solidariteit vormgeven. Hervormingen zijn nodig voor de houdbaarheid van de solidariteit tussen gezond en ziek, rijk en arm, werkenden en niet-werkenden, jong en oud, en tussen huidige en toekomstige generaties. Het punt waarop wij onze verwachtingen van de solidariteit tussen gezond en ziek moeten bijstellen is bereikt. Lees verder