Bewegen is minstens zo belangrijk als sporten

Bewegen is een essentieel deel van gezond leven. Maar bewegen is meer dan sporten. Gemeenten kunnen veel meer inzetten op een echte beweegomgeving.

Vaak denkt men als volgt. Enerzijds is er onze manier van ‘leven’, waarin mensen, dat weten we heel goed, te weinig bewegen. En er is sporten, bijvoorbeeld bij een sportvereniging of in een fitnesscentrum. Deze beperkte manier van beleid benaderen wreekt zich echter.

Conventionele sport
Kijk bijvoorbeeld naar toestellen waarop je in de buitenlucht oefeningen kunt doen met je eigen lichaamsgewicht – calisthenics. Je ziet ze meer en meer. Maar waarom is er vaak geen mens te bekennen?
Dat ligt deels aan de locaties, veelal aan de randen van een stad of dorp of nog verder erbuiten. En hoe komt dat dan? Mede omdat gemeenten vaak een strikt onderscheid maken tussen sporten en bewegen.
Jonge mensen sluiten zich minder bij een sportvereniging aan, zo is het idee, ze willen sporten wanneer het hen uitkomt en zelf hun sportmaatjes uitkiezen.
Eigenlijk echter benaderen de gemeenten calisthenics alsnog als een conventionele sport. Ze veronderstellen dat mensen erheen fietsen of lopen en dan een uur gaan sporten.
Voor een deel gaat dat ook zo. Maar het resultaat bestaat dikwijls ook uit lege oefenterreinen waar niemand te bekennen is. En in teleurgestelde wethouders en ambtenaren. ‘Nu hebben we zoiets moois neergezet en is er bijna niemand te bekennen.’

Gebrek aan beweging
Een aanvullende richting is wenselijk, namelijk oefentoestellen voor jongeren en volwassenen niet alleen zien als een faciliteit om te sporten maar ook als een stimulans om te bewegen. Onze lichamen zijn nog steeds gemaakt om te bewegen. Het gebrek aan beweging is schrikbarend en draagt bij aan allerlei ziekten. En je moet heel veel sporten en bewegen, wil je de nadelige effecten van veel zitten wegnemen. De huidige stand van de gezondheid vraagt erom bewegen minstens zo belangrijk te maken als sporten.

Beweegomgeving
Wat ga je doen als je ervan overtuigd bent dat bewegen veel meer is dan sporten? Beweegtoestellen bijvoorbeeld neerzetten waar ze toegankelijk zijn, uitnodigen tot gebruik, waar ze onderdeel uitmaken van de leefomgeving, de buurt, de wijk. Natuurlijk is veel meer gewenst, zoals bewegen in het onderwijs. Maar een ware beweegomgeving is in elk geval essentieel.
Dit is een heel andere manier van kijken en doen. Je organiseert bijvoorbeeld niet alleen regelingen voor mensen met een laag inkomen om sporten toegankelijk te maken maar kijkt ook hoe de gratis beweegvriendelijkheid van hun leefomgeving in elkaar steekt.
Je zet oefentoestellen bijvoorbeeld neer bij kinderspeeltuinen. In andere landen wordt dit meer gedaan. De toestellen zijn zo niet alleen geschikt voor sporten maar ook voor spelen. Dit draagt tevens bij aan sociale samenhang. Als de mensen in een buurt ouder worden, vervang je het kinderspeeltuintje door een volwassenspeeltuintje. Mensen doen er oefeningen op, georganiseerd of even tussendoor. Het draagt bij aan de beweegomgeving die zo wenselijk is.

Comments are closed.