Artikelen

17 augustus 2015

Foto’s maken de vakantie

NRC Next, 17 augustus 2015 Vakantie is de beloning voor de loonslavernij, en ook de bevestiging ervan, schrijft Gerard Adelaar. Lees verder 
13 februari 2015

Pas op met nieuwe ronde embryo-knutselen

Trouw, 13 februari 2015 Nieuwe medische technieken vinden vaak hun weg in de samenleving, betoogt politicoloog Gerard Adelaar. Maar levert dat een wenselijke samenleving op? Lees verder
26 november 2014

Wat is eigenlijk goed aan een langer leven als het niet ook een goed leven is?

Volkskrant, 26 november 2014 Het samenspel van medici en economen in de zorg bedreigt onze menselijkheid. Hoog tijd voor een tegenwicht van mensen die nadenken over het goede leven. Lees verder
1 april 2014

Het leven als hoogste goed

Christen Democratische Verkenningen, lente 2014 De fixatie op het leven heeft historische wortels. De achttiende-eeuwse liberale filosofie verhief de utiliteit al tot hoogste menselijke principe. Alleen de mens als maat van de dingen bleef over en wel in de optelsom van geluk, die bestaat uit het vermeerderen van plezier en het verminderen van pijn. De verknochtheid aan het leven leidt heden ten dage tot schrijnende maatschappelijke dilemma’s met betrekking tot de medische techniek en tot een toenemend onvermogen om de vraag naar betekenis te stellen. Lees verder
31 januari 2014

Bescherm mensheid tegen zichzelf

Reformatorisch Dagblad, 31 januari 2014 Ontwikkelingen in de medische wetenschap leiden uiteindelijk tot de afschaffing van de mens, vreest Gerard Adelaar. Traditioneel slaan mensen uit de reformatorische gezindte ontwikkelingen rondom abortus en euthanasie bekommerd gade. Zij zouden het vizier ook moeten richten op ontwikkelingen in zorg en medische techniek. Lees verder
27 december 2012

Het kabinet schrapt terecht het recht op langdurige zorg

Christen Democratische Verkenningen, winter 2012 Vanuit christendemocratisch perspectief is een recht op zorg vreemd. Lees verder
1 juli 2012

Gezondheidszorg: onbegrensde vraag, begrensde solidariteit

Christen Democratische Verkenningen, zomer 2012, met Raymond Gradus De almaar uitdijende vraag naar gezondheid en zorg enerzijds en schaarse middelen anderzijds zetten de solidariteit in de gezondheidszorg onder druk. Dit vraagt om een diepgaande bezinning op ons gezondheidsbegrip en de wijze waarop we solidariteit vormgeven. Hervormingen zijn nodig voor de houdbaarheid van de solidariteit tussen gezond en ziek, rijk en arm, werkenden en niet-werkenden, jong en oud, en tussen huidige en toekomstige generaties. Het punt waarop wij onze verwachtingen van de solidariteit tussen gezond en ziek moeten bijstellen is bereikt. Lees verder