Solidariteit in de zorg kan door ieder los steentje gaan wankelen

Trouw, 13 juli 2023

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) wil dat chronisch zieken en mensen met lage inkomens minder gaan betalen voor zorg. Voorstel is om de eigen bijdragen van chronisch zieken te maximeren, de premie voor de Zorgverzekeringswet sterker inkomensafhankelijk te maken en de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te baseren op inkomen en vermogen.

Dit doet de RVS omdat betreffende mensen al grote gezondheidsproblemen hebben en veel betalen. De voorstellen komen sympathiek over, maar ondergraven helaas het fragiele en ingewikkelde bouwwerk van solidariteit. Dat betoog ik in Trouw.

Er moet wel iets gebeuren. Maar dan behoedzaam, met inachtneming van de samenhang en de fragiliteit van het solidariteitsbouwwerk. Eerst en vooral moet uitermate serieus de route worden bewandeld van het schrappen van onnodige zorg. Als we uitgaan van gezondheid in plaats van zorg, is de zorg ook beter betaalbaar. Lees verder

Comments are closed.