Wat is gezondheid volgens jou?

Wat is gezondheid? Totaal welbevinden? Leren lijden? Wat vind jij?

Van wat gezondheid is, bestaan uiteenlopende opvattingen.

WHO
Bekend is de definitie van de WHO uit 1948: ‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken’. Hierop is veel kritiek geleverd, omdat deze definitie te omvattend is en veel ruimte zou scheppen voor medicalisering.

Nietzsche, Illich, stoïcijnen
Diametraal daartegenover staat de opvatting van Friedrich Nietzsche (1844-1900), voor wie de uitsluitende wil tot gezondheid ‘een stuk allerverfijndste barbarij en achterlijkheid’ was. Gezondheid bestond volgens hem uit leren lijden.

De opvatting van de maatschappijcriticus Ivan Illich (1926-2002) komt daarbij in de buurt. Volgens Illich was geïnstitutionaliseerde gezondheidszorg, voorbij een bepaald punt, gelijk aan systematische gezondheidsontkenning. ‘Tegenover de hulpbehoevendheid stel ik de levenskunst, de kunst om te lijden en te genieten’, zo stelde hij.

Voor de stoïcijnen is gezondheid wel beter dan ziekte maar niet nastrevenswaardig. Gezondheid kan je immers ontnomen worden. Alleen een goed karakter heeft absolute waarde.

Huber
Voormalig huisarts en onderzoeker Machteld Huber (1951) heeft in 2012 het inmiddels bekende begrip ‘positieve gezondheid’ gemunt. Volgens Huber is gezondheid niet de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk ‘eigen regie’ te voeren.

Wat is gezondheid volgens jou? Ik ben benieuwd!

Comments are closed.