Meer Twitter smaakt naar minder

Goede Hans,

Blij verrast was ik met jouw handgeschreven brief in reactie op mijn tekst over het belang van minder actief zijn op Twitter. Jouw actie is niet alleen tekenend voor jouw frivoliteit van geest maar ook voor de ernst waarmee je het thema weegt. Later vertrouwde je jouw tekst toe aan het wereldwijde web.

Twitter levert veel moois
Je stelt, kort samengevat, dat stoppen met Twitter niet de weg is omdat participatie ook veel moois oplevert. Verder kunnen we volgens jou ook op Twitter een goed leven leiden. Om te beginnen met dat eerste: ik kan weinig anders dan beamen dat Twitter ook voordelen heeft. Zo ben ik enige maanden geleden enkele onvermoede familieleden tegen het lijf gelopen op Twitter, wat later tot een prachtige ontmoeting heeft geleid.

Het gaat om proportioneel gebruik
Dan nog zou ik de proportionaliteitsafweging niet uit het oog willen verliezen. In zijn boek Deep work waarschuwt Cal Newport voor de ‘any-benefit approach’. In het gebruik van Twitter is meestal wel een voordeeltje te ontdekken, maar overstijgt dat ook de nadelen? Een beetje zoals bij elke mogelijke maatregel ook de bijbehorende schade gewogen zou moeten worden.

Mooie uitdagende bezigheden zijn de beste afleiding van afleiding
Dat brengt me tot jouw andere punt, namelijk de vraag wat wij tegenover de nadelen van Twitter stellen. We kunnen Twitter inderdaad zelf wijs gebruiken. Jij levert daar leefregels voor. Mooi vind ik dat ze niet op jezelf gericht zijn maar juist ook op wat je kunt betekenen richting anderen. Daarmee heb je me verrast. Ik had verwacht hoogstens procedurele aanwijzingen te krijgen: bezoek Twitter maximaal x minuten per dag, neem eens per week een sabbatdag, enz. Dank!
Misschien hoeven we de zaak überhaupt niet in negatieve termen zoals onthouding te benaderen. Mooie uitdagende bezigheden zijn immers de beste afleiding van ongewenste afleiding, zoals ik al schreef. Als we daarin slagen, volgt een verstandige omgang met Twitter bijna als vanzelf.

Een hartelijke groet,

Gerard

PS: likes zijn duur
Het uitdelen van likes kost m.i. wél iets, waaronder aandacht en private levenssfeer. Je geeft partijen daarmee inzicht in jouw voor- en afkeuren. Verder maken ze deel uit van een surrogaatwereld van lichtgewichtvriendelijkheid over en weer. Die wereld kan ware ontmoetingen en vriendschappen niet vervangen. Maar daarvan ben jij, getuige jouw tekst, al overtuigd.

Comments are closed.