verzorging

14 december 2023

De oude verzorgingsstaat, de nieuwe werkelijkheid en de zorgplannen van (o.a.) de PVV

De PVV is als grootste partij in beeld als mogelijke coalitiepartner van een nieuw kabinet. Belangrijke onderdelen van het verkiezingsprogram op het terrein van zorg zijn afschaffing van het eigen risico en de bouw van meer verzorgings- en verplegingshuizen. Een kleine evaluatie van die voorstellen. Voor de PVV is de zorg een belangrijk thema. In welke mate zijn de zorgplannen van de partij haalbaar en wenselijk? Eigen risico Volgens het verkiezingsprogram van de PVV is afschaffing van het eigen risico een vorm van preventie: mensen zullen zich minder gehinderd voelen om zorg te betrekken. ‘Laten we niet langer het land […]