Artikelen

13 oktober 2023

Solidariteit in de zorg kan door ieder los steentje gaan wankelen

Trouw, 13 juli 2023 De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) wil dat chronisch zieken en mensen met lage inkomens minder gaan betalen voor zorg. Voorstel is om de eigen bijdragen van chronisch zieken te maximeren, de premie voor de Zorgverzekeringswet sterker inkomensafhankelijk te maken en de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te baseren op inkomen en vermogen. Dit doet de RVS omdat betreffende mensen al grote gezondheidsproblemen hebben en veel betalen. De voorstellen komen sympathiek over, maar ondergraven helaas het fragiele en ingewikkelde bouwwerk van solidariteit. Dat betoog ik in Trouw. Er moet wel iets gebeuren. […]
23 februari 2023

Schaarste aan zorg of overvloed aan gezondheid?

Sophie 2023 – 1 De discussie over de financiële en personele onhoudbaarheid van de zorg is nooit ver weg. Volgens Gerard Adelaar zijn deze vraagstukken uitingen van dieperliggende maatschappelijke aandoeningen: schaarste aan gezondheid en leven. Nastrevenswaardig is juist te zoeken naar de overvloed in het leven en uit te gaan van de veerkracht van mensen. Lees verder
24 januari 2023

Gezondheid en zorg gaan over de hele en gekende mens

Trouw, 24 januari 2023 Voor goede zorg is het belangrijk om meer dan nu het geval is de samenhang tussen lichaam en geest te erkennen. Lees verder
17 oktober 2022

Overheid doet aan preventie omdat we zijn gaan geloven dat mensen niet voor zichzelf kunnen zorgen

ND, 17 oktober 2022 Preventie zou nodig zijn om de opmars van welvaartsziekten te stuiten en psychosociale problemen tegen te gaan. Maar er iets is niet in orde met de preventiedrift: het idee dat we niet voor onszelf kunnen zorgen. Samen met Arjen Siegmann. Lees verder
8 april 2022

Volksgezondheid is zoveel meer dan ziekenhuiscapaciteit

Elsevier Podium, Elsevier Weekblad, april 2022 Leven is meer dan overleven, het is actief zijn en samenleven. De coronamaatregelen gingen daaraan deels voorbij. Dat kan anders. Lees verder
20 december 2021

Markt van voedingswaren heeft correctie nodig

Mejudice, 15 december 2021 De markt van voedingswaren is zeer bepalend in het omvangrijke probleem van leefstijlziekten. Dit wordt in beleid onvoldoende onderkend. Deze markt heeft correctie nodig. Lees verder
9 december 2021

Sportverbod na 17 uur is onzinnig

NRC Handelsblad, 8 december 2021 De avondlockdown voor sporters verlicht de situatie op de IC niet en is schadelijk voor de volksgezondheid. Laten we maatregelen niet normaal gaan vinden waar geen argumenten voor zijn. Lees verder
9 september 2021

Meer ic-bedden? Dat lost weinig op

Trouw, 9 september 2021 Meer ic-bedden is dweilen met de kraan open. Veel beter is het om mensen gezonder te laten leven. Lees verder
21 juli 2021

Minder vergankelijkheid vraagt meer zelfzorg

Idee, juli 2021 Vergankelijkheid is minder vanzelfsprekend dan ooit. Met tal van medische mogelijkheden proberen we vergankelijkheid tegen te gaan. Overheidsingrijpen is onmisbaar om te zorgen dat medische behandelingen levenstijd in goede kwaliteit toevoegen. Bovendien is onverminderd aandacht nodig voor echte zelfzorg. Lees verder
15 april 2021

Preventie van ziekte vervreemdt mensen van zorg voor zichzelf

CDV, april 2021 Preventie van ziekten lijkt mooi, maar is in de praktijk een geïnstitutionaliseerde benadering door experts. Die vervreemdt mensen van zorg voor zichzelf en is contraproductief. De overheid kan beter bevorderen dat gezond leven iets is van de samenleving zelf. Lees verder
21 december 2017

Hoge urgentie om medisch-ethische vraagstukken te doordenken

CDV, december 2017 Ondanks een gewiekste bezweringsformule in het regeerakkoord is de urgentie onverminderd hoog om medisch-ethische vraagstukken te doordenken. Hoeveel ruimte krijgen onderzoekers bij het bepalen van welke menselijke eigenschappen wenselijk zijn en welke niet? Wordt het niet eens tijd dat het CDA zijn verlegenheid met dergelijke thema’s van zich afschudt? Lees verder
19 oktober 2017

D66 kan beter met wetsvoorstel betekenisvol leven komen

Reformatorisch Dagblad, 19 oktober 2017 Omdat een stervenswens sterk kan samenhangen met waarden, normen en omstandigheden, is het goed dat de nieuwe coalitie een brede discussie over waardig ouder worden wil faciliteren, betoogt Gerard Adelaar. Lees verder 
29 juli 2017

Meer kinderen krijgen helpt niet

Een betoog voor een hoger kindertal is een oproep tot het spelen van een piramidespel. Ook is het een pleidooi voor het uitbuiten van de aarde en de natuur. Voor velen betekent bevolkingsgroei bovendien een vrijheidsbeperking. Overbevolking komt aan onze smaak en onze indrukken van schoonheid. Nu al is het zo dat je om enkele minuten te fietsen zonder weer op een bebouwde kom te stuiten – niet zelden met weinig smaakvolle hoogbouw – een lage snelheid moet aanhouden. Lees verder:    
6 juli 2017

De mens is niet te verbeteren – interview

Katholiek Nieuwsblad, 7 juli 2017 door Sjoerd van Hoorn   Gerard Adelaar fileert in zijn boek De onverbeterlijke mens de hedendaagse neiging om levensvragen te medicaliseren. “Medicalisering maakt zowel vreugde als lijden onmogelijk.” Lees verder(pdf).
22 juni 2017

De toekomst van de zorg in Nederland

Ledenblad CDA, juni 2017 Behalve in een verzorgingsstaat leven wij in een medicaliseringsstaat. Kwamen zorguitgaven honderd jaar geleden nog niet voor in de statistieken, inmiddels beslaat de zorgbegroting 73,5 miljard euro waarvan 46,5 aan medische zorg. Evenals de verzorgingsstaat moet de medicaliseringsstaat omgevormd worden. Wat is medicalisering, wat zijn schaduwzijden en wat kan een christendemocratische benadering inhouden? Lees verder (pdf)
3 juni 2017

Medicalisering kent geen grens – interview

RD, 3 juni 2017 door Anca Boon Zijn de medische technieken die artsen kunnen benutten louter een zegen of kunnen de steeds verdergaande ontwikkelingen –onbewust en onbedoeld– ook schadelijk zijn? Die vraag werpt Gerard Adelaar op in ‘De onverbeterlijke mens. Reflecties op medicalisering’. Lees verder
25 april 2017

Niet lijden betekent niet leven – interview

Trouw, 25 april 2017 door Edwin Kreulen We zijn doorgeschoten in onze wens om niet te lijden en zo lang mogelijk te leven. Dat betoogt filosoof Gerard Adelaar in zijn boek dat vandaag verschijnt. De oprukkende Nederlandse arbo-wetgeving heeft ervoor gezorgd dat mensen steeds minder zware dingen hoeven te tillen. Dat is vooruitgang, zeggen velen. Tegelijkertijd zijn mensen de laatste decennia steeds vaker aan gewichten in de sportschool gaan hangen. Het is een paradox die Gerard Adelaar noemt in zijn boek ‘De onverbeterlijke mens’, dat vandaag verschijnt en waarin hij beschrijft hoe onze zucht naar perfectie en onsterfelijkheid ook de lol […]
1 april 2017

Actieve donorregistratie valt niet te verdedigen met christelijk sausje

Reformatorisch Dagblad, 1 april 2017 Het christelijk geloof voor het karretje spannen van verplichte donorregistratie, is veel te selectief en gaat voorbij aan fundamentele bezwaren, stelt Gerard Adelaar. Christelijke partijen moeten voorstander zijn van actieve donorregistratie, betogen prof. dr. G. van den Brink en B. de Jong (RD 29-3). Daarmee winkelen zij niet alleen selectief in het christelijk gedachtegoed, maar gaan zij ook voorbij aan enkele diepgaande bezwaren. Lees verder
23 maart 2017

Onder mom van menslievendheid wint eugenetica sluipend terrein

Trouw, 23 maart 2017 Is voorkomen beter dan genezen? Politicoloog Gerard Adelaar betwijfelt het. Preventie gaat er vanuit dat mensen bescherming nodig hebben tegen kwade invloeden zoals luchtvervuiling en ongezonde voeding. Men beschouwt die invloeden dus als gegeven. Dikwijls ontstaat alleen maar extra afhankelijkheid. Bovendien knaagt inzicht in ziekterisico’s aan de solidariteit. Lees verder 
2 maart 2016

Medische stand in de ban van maakbaarheid

Volkskrant, 2 maart 2016 De medicalisering van de voortplanting heeft lak aan het feit dat veel ouders liever zouden vasthouden aan het onverwachte en gegevene van het leven. Lees verder 
28 augustus 2015

Vaderschapsverlof moet echt veel langer

Trouw, 28 augustus 2015 Een verlenging van het vaderschapsverlof van twee naar vijf dagen is veel te karig, vindt Gerard Adelaar. Lees verder